českyEnglishFrancaisпо-русски
Kladská 1489/5
120 00 Praha 2
Česká republika

Tel.
+420 224 811 737-8
Fax
+420 224 819 429
E-mail
office@v-n.cz

Firemní profil

Kancelář VOBORNÍK·NIGRINI·KIPIEL je rozvíjející se advokátní kancelář spojující v sobě zkušenosti z významných pražských českých i mezinárodních advokátních kanceláří, jakožto i zkušenosti z významných bankovních domů, ve kterých naši právníci dlouhou dobu působili s výbornou znalostí českého právního prostředí a podnikatelských standardů.

Kancelář VOBORNÍK·NIGRINI·KIPIEL poskytuje či zajišťuje právní služby v mnoha významných právních odvětvích, a to jak pro zahraniční, tak pro české klienty obchodující na území střední a východní Evropy. Poskytujeme či zajišťujeme služby v oblasti obchodního práva se zvláštním zaměřením na právo obchodních společností, smluvní praxi, informační technologie, pojištění podnikatelských aktivit, rozvojové projekty a jejich financování, dále v oblasti úpadkového a směnečného práva a v oblasti občanského práva hmotného se zvláštním zaměřením na nemovitosti, a na občanské soudní řízení a na uplatňování nároků v rámci soudního, správního, insolvenčního či rozhodčího řízení.

Jakkoliv jsme schopni poskytovat služby ve výše uvedených oblastech, advokátní kancelář VOBORNÍK·NIGRINI·KIPIEL se věnuje především kompletnímu právnímu servisu v oblasti smluvních vztahů, zastupování v oblasti občanského soudního řízení, správního řízení a arbitráže, insolvenčního řízení, právním vztahům v oblasti informačních technologií, duševnímu vlastnictví, směnečnému právu, společenstevnímu právu a evropskému právu. Tyto oblasti jsou z pohledu naší advokátní kanceláře prioritou.

V České republice mají právníci advokátní kanceláře VOBORNÍK·NIGRINI·KIPIEL tu čest zastupovat jak zahraniční společnosti v rámci jejich aktivit ve střední a východní Evropě, tak místní klienty. Za nejvýznamnější referenci však považujeme rozšiřující se poptávku po službách naší kanceláře, a to právě v uvážení konkrétních zkušeností klientů, jejichž doporučení jsou výsledkem zájmu naší kanceláře o vytvoření kvalitní, dlouhodobé a vzájemně profesionální spolupráce.

V současné době pracují pro advokátní kancelář VOBORNÍK·NIGRINI·KIPIEL jak advokáti, tak advokátní koncipienti a dále odpovídající počet kancelářského personálu. V rámci poskytování právních služeb můžeme nabídnout zkušený tým složený především z českých advokátů. V jednotlivých případech samozřejmě spolupracujeme s externími poradci tam, kde se jeví nezbytné využití odborných znalostí neprávního charakteru.

Advokátní kancelář VOBORNÍK·NIGRINI·KIPIEL zároveň zajišťuje pro své klienty v případě potřeby právní služby a zastupování v zahraničí prostřednictvím svých partnerských kanceláří. Zejména jsme schopni zajistit právní služby a zastoupení ve Velké Británii, USA, Polsku, Maďarsku, Slovensku, Spolkové republice Německo, na Ukrajině, ve Slovinsku, Bulharsku a Rumunsku.